В периода 18 - 20 май 2018г. в базата на Лесотехническия университет в Юндола ще се проведе Националната студентска олимпиада по матаматика (НСОМ 2018).

Домакин на НСОМ 2018 е Лесотехническият университет, София. Поканват се да участват всички висши училища.

Краен срок за регистрация – 04.05.2018 г.

OРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател: проф. д.н. Иван Александров Илиев, Ректор на ЛТУ
Председател – доц. д-р Димитринка Иванова Владева –Трендафилова, Национална комисия за провеждане на НСОМ

Членове:
 1. доц. д-р Николай Иванов Минковски – ръководител катедра „Математика и физика”
 2. доц. д-р Радослав Илиев Милчев – ръководител катедра „Компютърни системи и информатика”
 3. доц. д-р Велика Илиева Драгиева – катедра „Математика и физика”
 4. гл. ас. д-р Изабела Кирилова Радкова – катедра „Дървообработващи машини”
 5. гл. ас. д-р Рангел Георгиев Чипев – катедра „Интериор и дизайн на мебели”
 6. ас. д-р Юри Митков Димитров -- катедра „Математика и физика”
 7. Румен Димитров Дамянов – финансов контрол на ЛТУ
 8. инж. Чавдар Йорданов Устабашиев – заместник директор на УОГС Юндола
 9. Боряна Кирилова Тепелиева – началник Учебен отдел на ЛТУ
 10. Преслава Станимирова Садинова – студентски съвет на ЛТУ

Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е състезание по математика между студенти от бакалавърски или магистърски програми и от 1974 г. се организира ежегодно от висшите училища в България. Целта е да се повишава интересът на студентите към математиката и да се създават условия за обмен на опит сред преподавателските екипи.

От 2010 г. НСОМ се провежда с любезното съдействие на Министерството на образованието и науката. Дългогодишен спонсор на олимпиадата е Фондация "Еврика".

Право да участва в НСОМ като състезател има всеки студент от бакалавърска или магистърска програма на висше училище в Република България. Студентите се разпределят в три състезателни групи според професионалното направление, в което е специалността им:

 • Група А – математика, информатика и компютърни науки;
 • Група Б – природни и технически науки, сигурност и отбрана;
 • Група В – всички неизброени в групи А и Б.

Най-добре представилите се студенти получават медали, съгласно традицията в международните олимпиади по математика – награждават се до 50% от участниците в приблизително съотношение 1:2:3 за златен, сребърен и бронзов медал.

Организацията на олимпиадата се осъществява от Национална комисия и висше училище – домакин.

За връзка с организационния комитет : доц. д-р Димитринка Владева, d_vladeva@abv.bg

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ

Председател - проф. дпн Сава Гроздев, ВУЗФ - София

Членове :
 1. проф. д-р Росен Николаев Николаев, ИУ – Варна,
 2. проф. д-р Иван Димитров Трендафилов, ТУ – София,
 3. доц. д-р Асен Иванов Божилов, СУ „Св. Климент Охридски“ – София,
 4. доц. д-р Димитринка Иванова Владева-Трендафилова, ЛТУ – София,
 5. доц. д-р Татяна Стефанова Маджарова, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна,
 6. доц. д-р Илияна Петрова Раева, РУ „Ангел Кънчев“– Русе,
 7. доц. д-р Станислава Славчева Стоилова, УАСГ – София,
 8. гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив.

ЖУРИ

Председател - проф. дпн Сава Гроздев, ВУЗФ - София

Членове :
 1. проф. д-р Росен Николаев Николаев, ИУ – Варна,
 2. проф. д-р Иван Димитров Трендафилов, ТУ – София,
 3. доц. д-р Асен Иванов Божилов, СУ „Св. Климент Охридски“ – София,
 4. доц. д-р Димитринка Иванова Владева-Трендафилова, ЛТУ – София,
 5. доц. д-р Татяна Стефанова Маджарова, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна,
 6. доц. д-р Илияна Петрова Раева, РУ „Ангел Кънчев“– Русе,
 7. доц. д-р Станислава Славчева Стоилова, УАСГ – София,
 8. гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив.
 9. доц. д-р Веселин Ненков Ненков, ТУ – Габрово,
 10. гл. ас. д-р Иван Иванов Гаджев, СУ „Св. Климент Охридски“ – София,
 11. ас. Петър Василев Стоев, УАСГ – София.