ПРОГРАМА НА ОЛИМПИАДАТА 18-20 май 2018УОСГ – Юндола


18 май - петък

12:00 - 19:00


19:00

Регистрация на участниците и ръководителите на отборите във фоайето на УОСГ - Юндола

Техническа конференция на Националната комисия и организационния комитет с ръководителите на отборите.

19 май – събота

8:30


9:00 - 13:00

11:00 - 12:00

13:00 - 18:00

18:00 - 19:00

20:00

Тържествено откриване на НСОМ 2018, УОСГ – последен етаж.

Провеждане на състезанието в посочените зали на УОСГ.

Общо събрание на НСОМ.

Засекретяване, проверка и разсекретяване на писмените работи.

Контестации.

Тържествена вечеря.

Закриване на Олимпиадата


20 май - неделя

до 12:00

Отпътуване на всички участници от почивната станцията на УОГС.